MAGNETISME 

Ik, Arianne Oostra, ben energetisch magnetisch therapeut en geef behandelingen op afspraak zowel in haar praktijk als bij clienten thuis. 

Wat is energetische magnetische therapie?

We spreken over magnetisme, wat een natuurkundig begrip is. Maar energetisch magnetisme wat een therapeut gebruikt, is een niet meetbare kracht. Het is het overbrengen van energie van de therapeut naar de client. Daarbij zijn er twee vormen van overdracht: het geven van eigen energie en het doorgeven van energie die niet van de therapeut zelf is.

Het geven van eigen energie wordt 'magnetisch genezen' genoemd en is volgens de theorie van het magnetiseren iets wat iedereen van nature doet. Denk bijvoorbeeld aan de troostende moeder die  de pijn van haar kind wegneemt door met haar hand over de pijnlijke plek te gaan. Bij deze vorm van magnetisch genezen raakt de genezer uiteindelijk vermoeid en loom, aangezien de eigen energie niet onuitputtelijk is.

Energetische magnetische therapeuten werken daarom niet met eigen energie, maar met de energie rondom hen heen. Deze vorm van energieoverdracht heet 'gekanaliseerde energie'. Bij het energetisch magnetiseren door middel van gekanaliseerde energie is de therapeut slechts een doorgeefluik. Het eigen ego wordt opzij gezet zodat de energie ongefilterd bij de client terecht komt, zonder tussenkomst van de therapeut.

Magnetiseren is een aangeboren erfelijke gave en kan niet worden aangeleerd. Ik heb deze gave van mijn moeder ontvangen, zoals mijn moeder het van haar vader doorgekregen heeft en hij het van zijn voorvader heeft ontvangen. Zo is het van generatie op generatie doorgegeven en stam ik uit een lange lijn van energetische magnetiseurs.

Net als vele andere energetische magnetische therapeuten, ben ik begonnen als magnetisch genezer door mijn eigen energie te geven aan anderen, alvorens ik, onder begeleiding van mijn grootvader en moeder, het magnetiseren met gekanaliseerde energie ontwikkeld heb.

 

Behandeling

Er is feitelijk geen verschil tussen de behandelmethode van een mens of van een dier. De behandeling wordt via de handen intuitief uitgevoerd.

De behandeling kan zowel zittend als liggend worden ondergaan en de energie die de cliënt ontvangt wordt via de handen van de therapeut overgebracht. De magnetisch therapeut legt de handen op diverse plaatsen op het lichaam, waaronder hoofd, rug, buiken en benen van de cliënt en straalt als het ware door het lichaam heen. Plaatsen waar volgens de therapeut meer aandacht nodig is, vanwege energieblokkades of pijn, worden langer behandeld.

De magnetische behandeling is sterk afhankelijk van de klacht van de cliënt. Aangezien zowel lichamelijke als geestelijke gezondheidsklachten ontstaan vanuit een energieveld dat uit balans is, wordt magnetiseren toegepast bij een breed scala aan klachten. Voorbeelden van psychische klachten die worden behandeld middels magnetiseren zijn depressie, faalangst, lusteloosheid, stress, onzekerheid en slaapproblemen.

De duur van de therapie is uiteraard ook afhankelijk van de klacht van de cliënt. Arianne werkt met therapiesessie van ca. 60 minuten. De hoeveelheid benodigde behandelingen varieert van 5 tot 10 sessies. In geval van chronische klachten, kan een cliënt voor langere tijd in behandeling gaan.

Ik ben van mening dat ik in mijn hoedanigheid als energetische magnetische therapeut in alle opzichten correct dien te handelen. Alle informatie die een cliënt aan mij verstrekt, valt onder de geheimhoudingsplicht. Het gaat mij bij een behandelsessie niet om vele vervolgafspraken, maar om de verbetering van de kwaliteit van leven van de cliënt.

De meeste cliënten ervaren tijdens het magnetiseren lichamelijke en geestelijke gewaarwordingen. Deze sensaties verschillen per persoon en per sessie en hebben een bepaalde oorsprong en betekenis. Enkele mogelijke sensaties zijn:

Warm of koud gevoel

Veel cliënten ervaren dit. De oorzaak hiervan is de energie die door het lichaam stroomt en het evenwicht herstelt. Warmte duidt op ontspanning en opheffing van verkramping en blokkades. Kou is het gevolg van een belemmerde bloedsomloop die voortkomt uit spanning of stress.

Tinteling

Wanneer er bepaalde delen van het lichaam gaan tintelen betekent dit dat het magnetiseren bepaalde blokkades heeft opgeheven. Het opnieuw stromen van energie zorgt voor het tintelende gevoel.

Ontspanning

Tijdens en na het magnetiseren voelt de cliënt zich meestal meer ontspannen dan voor het magnetiseren. De magnetisch therapeut beïnvloedt het energiepeil van de cliënt, waardoor de in het lichaam aanwezige stress en spanning wordt bestreden.

Visualisatie

Een enkele cliënt geeft aan tijdens de behandeling beelden te zien. Deze visualisaties kunnen variëren van het zien van kleuren tot het zien van beelden uit het verleden.

Spiertrekkingen

Soms gebeurt het dat de spieren van de cliënt samentrekken tijdens het magnetiseren. Ook dit is het gevolg van de veranderingen in de energiestroom van de cliënt.

Pijn

Hoewel het minder vaak voorkomt, kan ook pijn een tijdelijk effect van magnetiseren zijn. Dergelijke pijnen zijn het gevolg van het opheffen van energieblokkades en verkrampingen.

Emoties

Magnetiseren maakt soms emoties bij cliënten los. Vergeten of verdrongen emoties komen dan tijdens of na het magnetiseren omhoog en kunnen niet meer worden ingehouden. Dit is het gevolg van het loslaten van emotionele knelpunten en trauma’s. 

De tarieven voor een behandeling zijn als volgt:

Locatie

Duur

 

 

 

Prijs

Praktijk Wernhout

60 min.

30 min.

1 persoon

hond of kat

€. 45,00

€. 30,00

 

Thuis bij client

 

 

 

60 min.

30 min.

30 min.

 

1 persoon

hond of kat

paard

 

€. 55,00 **

€. 40,00 **

€. 50,00 **

 

 ** Tarief is exclusief reiskosten.

Franz Anton Mesmer

Hoe is magnetisme ontdekt?

Uit diverse literatuur blijkt dat het magnetisme een heel oude geneeswijze is die ons zelfs terug voert tot ver voorbij het ontstaan van onze jaartelling. In de Bijbelse geschriften lezen we dat Jezus en zijn discipelen, maar ook andere profeten en hogepriesters genezingen bewerkstelligden door handoplegging.

Als grondlegger achter de huidige vorm van het magnetiseren kan de Duitse arts en astroloog Franz Anton Mesmer (1734 – 1815) genoemd worden. Volgens Mesmer bestaat er een alom aanwezige en alles verbindende kracht die hij het ‘dierlijk magnetisme’ genoemd heeft. Ieder levend wezen heeft volgens deze theorie een energieveld om zich heen, tegenwoordig vaak de aura genoemd. Wanneer dit veld bij iemand verstoort of uit balans is, veroorzaakt dat gezondheidsklachten. Door middel van handoplegging is de genezer in staat de gekanaliseerde energie aan de cliënt te geven. Hierdoor raakt de energiestroom weer in balans waardoor de cliënt geneest van de gezondheidsklachten. Deze theorie wordt ook wel aangeduid als het Mesmerisme.

De ontwikkeling van Mesmers ideeën en praktijken leidde James Braid (1795 - 1860) tot de ontwikkeling van hypnose in 1842.

In het tegenwoordige magnetisme wordt niet zo zeer gesproken over dierlijk magnetisme, maar over gekanaliseerde, universele, kosmische of goddelijke energie. De praktijk van het magnetiseren verandert daarbij echter niet. 

Wat is het verschil tussen magnetisme en reiki?

Mijn mening is dat beide vormen uit dezelfde bron putten. Beiden hebben het doel genezende energie door te geven.

Het verschil ligt er in dat reiki via een techniek is gekoppeld aan een filosofie (grondlegger Mikao Usui 1865-1926) dat iedereen via een cursus in diverse opeenvolgende niveau's kan aanleren. Magnetisme daarentegen is een aangeboren erfelijke gave dat zichzelf gaandeweg de levensjaren ontwikkeld en intuitief wordt toegepast, afhankelijk van de klachten van de client.

Magnetisme is een gift van de voorouders en iets wat niet aangeleerd kan worden. Een energetisch magnetisch therapeut weet bijzonder goed en intuitief met de energie om te gaan omdat het magnetiseren en het aanverwante 'healen' tot de aangebore gave behoort. De therapeut gebruikt uitsluitend en alleen tijdens een behandeling het overschot aan eigen energie en zorgt vrijwel gelijktijdig voor de aanvulling van die energie door de energie uit het universum, de gekanaliseerde energie.

Reinigen van huizen, gebouwen, ruimtes en gebieden

Zonder dat we daar zelf direct van bewust zijn, is onze leefomgeving vaak energetisch vervuild. Dit kan komen door elektrische en wireless apparaten, spiritis die nog niet klaar zijn om naar het licht te reizen, negatieve gedachten en emoties van zowel de bewoners als vanuit de buurt of buren, en de geschiedenis van een gebouw of omgeving.

Als het een gebouw betreft dat oud is of dat het gaat om een omgeving waar in het verleden veel gebeurd is, kan het voor komen dat ik meerdere keren in een tijdsbestek van een aantal weken energische moet reinigen. Want hoe meer geschiedenis er aanwezig is, hoe meer negativiteit er aanwezig kan zijn. Tijdens de reiniging geef ik aan waar de negatieve energie aanwezig is, waar er krachtplekken gemaakt moeten worden en hoe de bewoner zelf deze krachtplekken kan handhaven en gebruiken. Tegelijkertijd neem ik eventueel achtergebleven spirits mee en stuur deze direct, of op een later moment, door naar het licht.

Het energetisch reinigen de ik vanuit een allesomvattende liefde en positiviteit. Hierdoor verdwijnt de negatieve zware energie die te vergelijken is met een dikke grauwe mist, en komt het positieve en lichte erin waardoor de leefomgeving weer prettig voelt.

Het tarief voor het energetisch reinigen is als volgt:

 

Energetisch reinigen 

 

60 min.

 

gebouw / omgeving

 

€. 80,00 **

 

** Tarief is exclusief reiskosten.

Het is niet je rug die pijn doet, maar de last die je draagt.

Het zijn niet je ogen die pijn doen, maar het onrecht dat je ziet.

Het is niet je hoofd dat pijn doet, maar je gedachten die pijn doen.

Het is niet je keel, maar dat wat je niet durft te vertellen.

Het is niet je buik, maar je ziel die niet kan verteren wat er rond jou gebeurt.

Het is niet je lever die pijn doet, maar de boosheid van binnen.

Het is niet je hart dat pijn doet, maar de liefde. Het verlangen naar liefde, de liefde die je wil delen. En het is de liefde zelf, wat al deze pijn kan genezen. Het meest krachtige medicijn.

(bron: Spiritualiteit)